Tag Archives: loại thức ăn cho gà ri

Thiết kế chuồng nuôi gà ri

Các loại thức ăn dành cho gà ri ở các giai đoạn phát triển khác nhau

Thức ăn dành cho gà ri Gà ri giống mới nở: Gà mới nở không cho ăn liền nên để khoảng 48 giờ sau thì mới tập cho gà ăn vì trong bụng của gà con còn túi trứng noãn hoàng có thể nuôi sống gà trong vòng 3 ngày…

Trang trại VAC Việt Nam
Hotline: 0915.900.366