Tag Archives: vac

Thiết kế chuồng trại vac

Quy trình phát triển mô hình VAC

Quy trình phát triển mô hình VAC Vườn và chuồng, chuồng có mối quan hệ hỗ trợ rất mật thiết. Vườn cung cấp các loại thức ăn cho chăn nuôi, ngược lại chuồng cung cấp phân bón được chế biến từ chất thải gia súc, gia cầm cho cây trồng trong…

Trang trại VAC Việt Nam
Hotline: 0915.900.366