Tag Archives: hướng dẫn nuôi ngan

Ngan pháp giống

Kỹ thuật chăm sóc, nuôi úm ngan giống pháp hiệu quả

Ngan thuộc lớp động vật chân màng, là loại thuỷ cầm có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh. Nông dân tỉnh ta thường nuôi ngan theo phương thức chăn thả. Từ khi thức ăn hỗn hợp viên ra đời và có dịch vụ trên thị trường. Một số gia…

Trang trại VAC Việt Nam
Hotline: 0915.900.366