Tag Archives: giống thỏ

Thỏ thịt

Tổng hợp các Kỹ thuật nuôi Thỏ thịt cho năng suất, chất lượng cao

Tổng hợp các Kỹ thuật nuôi Thỏ thịt cho năng suất, chất lượng cao. Gần đây, phong trào nuôi thỏ phát triển mạnh do nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư ban đầu thấp, chăm sóc dễ khiến con vật này trở…

Trang trại VAC Việt Nam
Hotline: 0915.900.366