Tag Archives: kinh nghiệm nuôi ngan

Ngan thương phẩm

Kinh nghiệm chăn nuôi ngan pháp, giai đoạn nuôi ngan hậu bị

Giai đoạn nuôi ngan hậu bị là giai đoạn từ 57 ngày tuổi đến khi bắt đầu đẻ, trong suốt thời gian này ngan phát triển dưới điều kiện tự nhiên. Ngan nuôi thức ăn hạn chế, cả số lượng và chất lượng làm sao đạt trọng lượng ở mức…

Trang trại VAC Việt Nam
Hotline: 0915.900.366