Tag Archives: kỹ thuật nuôi gà

Ngan pháp giống

Kỹ thuật chăm sóc, nuôi úm ngan giống pháp hiệu quả

Ngan thuộc lớp động vật chân màng, là loại thuỷ cầm có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh. Nông dân tỉnh ta thường nuôi ngan theo phương thức chăn thả. Từ khi thức ăn hỗn hợp viên ra đời và có dịch vụ trên thị trường. Một số gia…

Gà ri giống

Cách nuôi, kỹ thuật chăm sóc gà qua từng giai đoạn sinh trưởng phát triển

Kỹ thuật chăm sóc gà – Tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn gà con 0 – 6 tuần tuổi: Gà con sinh trưởng nhanh, trao đổi chất mạnh, vì vậy, thức ăn cho gà con phải đầy đủ về số lượng. Các nguyên liệu đã sản xuất thức ăn phải tốt (ưu…

Trang trại VAC Việt Nam
Hotline: 0915.900.366